Böcker

när jag tog slut

I den här boken får du möta 14 kvinnor som delar sin upplevelse av utmattning. Det är berättelser om ensamhet och tvivel, om kampen för att få rätt hjälp och vägen till ett mer hållbart livstempo. Berättelser som vittnar om ett gränslöst arbetsliv och en tillvaro fylld av måsten – men ännu mer om styrka, livskraft och mod.

”Den här boken är resultatet av ett fantastiskt arbete. Deltagarnas berättelser kommer verkligen till liv och visar att det behövs en samhällsomvandling om vi ska få bukt med problematiken kring utmattning.”

Aleksander Perski, docent vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet

”Kvinnornas berättelser är både skrämmande och gripande. När jag tog slut är en välskriven och tankeväckande bok till tröst för andra drabbade och deras anhöriga. Det är också en bok för arbetsledare, politiker och andra makthavare som ytterst bär ansvaret för dagens ohållbara arbetsliv.”

Annette Sjöberg, BTJ-häftet

EMBARGO

En prosalyrisk skildring av en hjälparbetares verklighet. En liten bok som lyfter stora frågor.

”Personerna, tiden och miljön skildras helt genom det poetiska språket. Stilen är ung, lätt att ta till sig och upplevs som nyskapande.”

Jonatan Axelsson, BTJ-häftet

”En otroligt exakt och utforskande text. Kontrasten mellan vår nordiska tillvaro och det som finns i fattiga delar av världen beskrivs på ett fantastiskt sätt. Utan bitterhet eller allt för många ord beskriver Ingrid Skarp det som fascinerar och skrämmer oss när vi lämnar vårt hemland.”

Lena Lidén, Tidningen Kulturen

Pris: 100 kronor inklusive porto.