Klokt arbetsliv

Skarp Skribents fem utgångspunkter för ett klokt arbetsliv:

  1. Tydlighet i roller, arbetsuppgifter och krav. Tydlighet är ingen motsättning till kreativitet och trivsel, tvärtom är det en förutsättning för att kunna jobba hållbart och smart. Tydligt och närvarande ledarskap är här en förutsättning.

  2. Jämlika villkor i kvinno- och mansdominerade branscher. Rättvisa villkor för lönesättning, friskvård, personaltäthet och förmånssystem.

  3. Bemanningsplanering efter människors faktiska förmåga och ork. Hälsa och säkerhet för medarbetare och kunder/mottagare/brukare, sätts i första rummet.

  4. En arbetsmiljö där människors beroende av varann förstås och uppmärksammas. Kollektivt välmående och ansvarstagande istället för konkurrens och individualism.

  5. Tid till regelbunden reflektion och återhämtning. Ett pågående och levande samtal om vad som kännetecknar ett gott liv och en god arbetsplats. En miljö där medarbetarna upplever psykologisk säkerhet och vågar säga vad de tycker, dela misslyckanden och ge varann återkoppling. Eftertänksamhet och begrundan, snarare än ständiga krav på utveckling, är självklara hörnstenar i morgondagens arbetsliv.