3 goda ting: Skrivande och samtal för arbetsgrupper

Skarp Skribent erbjuder ett friskvårdsprogram som hjälper arbetsgivare och medarbetare att gemensamt skapa en hälsosam, hållbar arbetsmiljö. En plats där människor kan bli lite mer av sig själva, uppleva glädje och fatta genomtänkta och kloka beslut. Metoden hämtar tankar från stoicism och filosofi, etik och organisationspsykologi. I alla insatser används skrivande och berättande som form för reflektion och kritiska frågeställningar.

Välj en eller flera insatser

Ni som arbetsgrupp kan ta del av friskvårdsprogrammet i sin helhet eller välja en eller två insatser. Det fina med metoden är att den verkar på flera nivåer – för arbetsgruppen i form av en föreläsning, bok och handledningsmaterial, och för den enskilde medarbetaren genom en webbkurs med reflekterande skrivande i fokus.

1. Föreläsningen Hur vi inte tar slut

Välkommen till en tankeväckande och underhållande föreläsning med avstamp i boken ”När jag tog slut – 14 kvinnor om utmattning”. Under en timme får ni, utifrån i aktuell arbetslivsforskning, filosofi och etik, fundera kring frågor som: Vad kännetecknar ett gott liv och en god arbetsplats? Vad kan vi göra i dag för att arbeta hållbart? Föreläsningen varvas med korta, engagerande skrivövningar.

2. Bok + handledning för gruppsamtal

Handledningsmaterial som utgår från boken När jag tog slut – 14 kvinnor om utmattning. Handledningen är till för chefer och andra som vill leda arbetsgrupper genom reflekterande samtal och skrivövningar. Under en period om 8 veckor får ni möjlighet att arbeta aktivt med frågor om stress, arbetsbelastning, återhämtning och mer. Du som samtalsledare följer enkelt de olika stegen med diskussionsfrågor och skrivuppgifter som på ett pedagogiskt sätt lotsar gruppen framåt.

Är du arbetsgivare/chef och nyfiken på att använda handledningen? När du beställer minst 10 böcker ingår handledningen kostnadsfritt!

Läs mer och beställ hos Domanda förlag

3. Skrivarkurs online

En webbaserad skrivarkurs som ger deltagaren möjligheten att fundera över erfarenheter genom livet och formulera sina värderingar och behov. Kursen är 11 veckor lång fördelat på 6 lektioner.

Nyfiken?

Sänd ett mejl eller ring så diskuterar vi ett upplägg för din arbetsplats.